PROFIL EURO IV78

Tloušťka rámu a křídla rozšířena, čímž zlepšuje tepelně izolační vlastnosti a splňuje parametry novely ČSN 73 0540-2 o požadavcích na tepelnou ochranu budov, která zpřísnila požadavky na vlastnosti oken. Okna tohoto typu jsou reakcí na hlavní nedostatek oken z profilu IV 68- nevhodnost osazení izolačního trojskla. Eurookno z profilu IV 78 umožňuje osazení jak dvojskly i trojskly. Je vyšší modelovou řadou , s doplňky dle nejnovějších trendů ve vývoji oken.